תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

141 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 141

141 / 306

חזרה לידיעה