תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

140 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 140

140 / 306

חזרה לידיעה