תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

14 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 14

14 / 306

חזרה לידיעה