תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

138 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 138

138 / 306

חזרה לידיעה