תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

137 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 137

137 / 306

חזרה לידיעה