תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

134 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 134

134 / 306

חזרה לידיעה