תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

133 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 133

133 / 306

חזרה לידיעה