תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

132 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 132

132 / 306

חזרה לידיעה