תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

131 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 131

131 / 306

חזרה לידיעה