תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

130 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 130

130 / 306

חזרה לידיעה