תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

13 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 13

13 / 306

חזרה לידיעה