תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

129 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 129

129 / 306

חזרה לידיעה