תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

128 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 128

128 / 306

חזרה לידיעה