תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

127 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 127

127 / 306

חזרה לידיעה