תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

126 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 126

126 / 306

חזרה לידיעה