תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

125 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 125

125 / 306

חזרה לידיעה