תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

124 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 124

124 / 306

חזרה לידיעה