תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

123 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 123

123 / 306

חזרה לידיעה