תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

122 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 122

122 / 306

חזרה לידיעה