תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

121 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 121

121 / 306

חזרה לידיעה