תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

120 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 120

120 / 306

חזרה לידיעה