תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

12 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 12

12 / 306

חזרה לידיעה