תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

119 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 119

119 / 306

חזרה לידיעה