תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

118 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 118

118 / 306

חזרה לידיעה