תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

117 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 117

117 / 306

חזרה לידיעה