תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

116 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 116

116 / 306

חזרה לידיעה