תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

115 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 115

115 / 306

חזרה לידיעה