תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

114 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 114

114 / 306

חזרה לידיעה