תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

112 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 112

112 / 306

חזרה לידיעה