תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

111 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 111

111 / 306

חזרה לידיעה