תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

110 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 110

110 / 306

חזרה לידיעה