תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

11 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 11

11 / 306

חזרה לידיעה