תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

107 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 107

107 / 306

חזרה לידיעה