תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

106 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 106

106 / 306

חזרה לידיעה