תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

105 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 105

105 / 306

חזרה לידיעה