תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

104 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 104

104 / 306

חזרה לידיעה