תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

103 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 103

103 / 306

חזרה לידיעה