תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

102 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 102

102 / 306

חזרה לידיעה