תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

10 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 10

10 / 306

חזרה לידיעה