תמונות: יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה

7 / 20

יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה 
, תמונה 7

7 / 20

חזרה לידיעה