תמונות: יריד פרוייקטים ראשון במדעי המחשב

19 / 20

יריד פרוייקטים ראשון במדעי המחשב, תמונה 19

19 / 20

חזרה לידיעה