תמונות: יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה

18 / 20

יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה 
, תמונה 18

18 / 20

חזרה לידיעה