תמונות: יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה

16 / 20

יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה 
, תמונה 16

16 / 20

חזרה לידיעה