תמונות: יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה

12 / 20

יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה 
, תמונה 12

12 / 20

חזרה לידיעה