תמונות: יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה

11 / 20

יריד הפרוייקטים הראשון של מעבדות הפקולטה 
, תמונה 11

11 / 20

חזרה לידיעה