תמונות: טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2014 בפקולטה למדעי המחשב

68 / 284

טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2014 בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 68

68 / 284

חזרה לידיעה