תמונות: טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2014 בפקולטה למדעי המחשב

52 / 284

טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2014 בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 52

52 / 284

חזרה לידיעה