תמונות: ״ראשון ראשון״ ראשון

141 / 145

״ראשון ראשון״ ראשון, תמונה 141

141 / 145

חזרה לידיעה