תמונות: ״ראשון ראשון״ ראשון

139 / 145

״ראשון ראשון״ ראשון, תמונה 139

139 / 145

חזרה לידיעה