תמונות: ״ראשון ראשון״ ראשון

131 / 145

״ראשון ראשון״ ראשון, תמונה 131

131 / 145

חזרה לידיעה